Søk støtte

Søk støtte

Søknadsfrister

Fondets søknadsfrister er 1. februar og 1. september.

Søknadsportal åpner som regel en måned før søknadsfrist.

Ny søknadsportal

Nofofo lanserte ny søknadsportal til første søknadsfrist i 2019. Portalen erstattet det tidligere systemet for innsendelse av søknader, samt rapporter. Gå til ny søknadsportal og SØK HER.

Hva kan det søkes støtte til

  • Utstillingsstøtte: Støtte til dekning av kostnader i forbindelse med utstillinger i inn- og utland. Bekreftelse fra institusjon skal legges ved.
  • Prosjektstøtte: Støtte til utvikling og gjennomføring av nye prosjekter.
  • Publikasjonsstøtte: Støtte til utvikling og produksjon av publikasjon. Dummy skal legges ved.
  • Annen virksomhet som fremmer norsk samtidsfotografi: Støtte til kuratorvirksomhet, arrangering av foredragsserier, workshops etc. Hovedandelen av tildelinger vil imidlertid normalt fordeles på de tre punktene ovenfor.

Det gis ikke støtte til permanent produksjonsutstyr (eks. pc/mac, kamera osv).

Hvem kan søke om støtte

  • Søker må ha gjennomført kunstfaglig utdanning på bachelor- eller høyere nivå, eller må kunne vise til en tilsvarende kunstnerisk praksis.
  • Søker må være i aktiv virksomhet som kunstner og bo og/eller virke i Norge.
  • Søkers prosjekt må være forankret i fotografi og/eller andre kamerabaserte uttrykksformer.

Alle søkere som tilfredsstiller kriteriene søker på like vilkår.

Hvem kan ikke søke om støtte

  • Søknader fra studenter vil ikke bli vurdert, med unntak av sisteårsstudenter som tar høyere utdanning.
  • Har du mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond det siste året, vil ikke din søknad bli tatt i betraktning da karanteneregler teller (1 års karantenetid, det vil si at man står over én søknadsrunde ved innfridd støtte).
  • Utstillingsstøtte kan normalt ikke søkes av etablerte institusjoner med eget utstillings- og driftsbudsjett.

Veiledning

Last ned veiledning om hva søknaden skal inneholde HER.

Svar på søknad

Søkere kan forvente svar i løpet av mars for søknadsfristen i februar, og i løpet av oktober for søknadsfristen i september. Ved forsinkelser vil søkere bli informert per mail av sekretariatet.

Etter mottatt støtte

Rapport skal sendes inn ved avslutning av det gjeldende prosjektet. Ny søknad om ny prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte. Logo kan lastes ned HER.
Om du trenger vektorversjon av logo, kontakt sekretariatet via epost.

Vi ber om forståelse for at styret ikke har kapasitet til å begrunne avslag på søknader. Grunnet likebehandling av søkere gjøres ingen unntak fra dette.

Utbetaling

For innsendelse av utbetalingsanmodning, kan søkere fylle ut følgende mal HER.

Gå til søknadsportal her:Foto: Tor Ulstein