Søk støtte

Søk støtte

Søknadsfrister

Fondets søknadsfrister er 1. februar og 1. september.

Søknadsportal åpner som regel en måned før søknadsfrist.

Ny søknadsportal

Nofofo lanserte ny søknadsportal til første søknadsfrist i 2019. Portalen erstattet det tidligere systemet for innsendelse av søknader, samt rapporter. Gå til ny søknadsportal og SØK HER.

Hva kan det søkes støtte til

Norsk Fotografisk Fond deler ut støtte til utstillingsstøtte, prosjektstøtte og publikasjonsstøtte, og støtte til annen virksomhet som fremmer norsk samtidsfotografi (f.eks. kuratorvirksomhet, arrangering av foredragsserier, workshops etc.) Det gis ikke støtte til permanent produksjonsutstyr (eks. pc/mac, kamera osv).

Hvem kan søke om støtte

Søkeren må ha gjennomført kunstfaglig utdanning på bachelor- eller høyere nivå, eller må kunne vise til en tilsvarende kunstnerisk praksis innenfor kamerabasert kunst. Søkeren må være i aktiv virksomhet som kunstner og bo og/eller virke i Norge. Stipend kan søkes av kunstnere som arbeider med fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Alle søkere som tilfredsstiller kriteriene søker på like vilkår.

Hvem kan ikke søke om støtte

Søknader fra studenter vil ikke bli vurdert, med unntak av sisteårsstudenter som tar høyere utdanning. Har du mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond det siste året, vil ikke din søknad bli tatt i betraktning da karanteneregler teller (1 års karantenetid, det vil si at man står over én søknadsrunde ved innfridd støtte).

Veiledning

Last ned veiledning om hva søknaden skal inneholde HER.

Svar på søknad

Søkere kan forvente svar i løpet av mars for søknadsfristen i februar, og i løpet av oktober for søknadsfristen i september. Ved forsinkelser vil søkere bli informert per mail av sekretariatet.

Etter mottatt støtte

Rapport skal sendes inn ved avslutning av det gjeldende prosjektet. Ny søknad om ny prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte. Logo kan lastes ned HER.
Om du trenger vektorversjon av logo, kontakt sekretariatet via epost.

Vi ber om forståelse for at styret ikke har kapasitet til å begrunne avslag på søknader. Grunnet likebehandling av søkere gjøres ingen unntak fra dette.

Utbetaling

For innsendelse av utbetalingsanmodning, kan søkere fylle ut følgende mal HER.

Gå til søknadsportal her:Foto: Tor Ulstein