About NOFOFO

NORSK FOTOGRAFISK FOND

Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere som bor og virker i Norge, og som bruker fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Nofofo forvalter midler fra Bibliotekvederlaget, Visningsvederlaget, Kopinor og Norwaco. Midlene forvaltes av et styre på fire personer med ett varamedlem. Styret velges av generalforsamlingen i Forbundet Frie Fotografer (FFF). Fondets sekretariat er administrasjonen i FFF.

Norsk Fotografisk Fond tar i mot søknader fra kunstnere to ganger i året:
1. februar og 1. september.

History NOFOFO

HISTORIKK


Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) ble opprettet av FFF i 1979. Vedtektene til det nye fondet ble vedtatt på Forbundet Frie Fotografers (FFF) styremøte 16. mai 1979, og er godkjent av departementet 1. juni samme år. Fondets nåværende vedtekter kan leses i sin helhet HER.

Nofofo bevilger støtte til Fotogalleriet og FFF som faste årlige avsetninger. Siden 2012 har Nofofo også bevilget fast årlig støtte til Vårutstillingen, FFFs kunstnerjuryerte gruppeutstilling som finner sted på Fotogalleriet hvert år. Fondet vurderer og tildeler også søknader om midler til prosjektstøtte, utstillingsstøtte, publikasjonsstøtte og andre relevante saker fra enkeltkunstnere.

Nofofo støtter noen ganger ekstraordinære prosjekter, som da man i 2009 annonserte etter redaktør/redaksjon for et tidsskrift om kamerabasert kunst. Av søknadene som kom inn ble søknaden til Nina Strand med hennes konsept Objektiv innvilget. Tidsskriftet er startet og drevet av Strand sammen med et kunstnerisk råd, først som en selvstendig forening og fra 2014 som et eget AS. Objektiv er helt frittstående fra både Nofofo, FFF og Fotogalleriet.

Employees

Styreleder
Dag Nordbrenden

Styremedlem
Katja Høst

Styremedlem
Jens Stegger Ledaal

Styremedlem
Ina Otzko

Varamedlem
Maria Pasenau Lyngnes

Sekretariat
Forbundet Frie Fotografer

Tidligere tildelinger

Vår 2024 +

Birgitte Sigmundstad Prosjektstøtte 20.000

Marcus Reistad Prosjektstøtte 25.000

Jannicke Systad Jacobsen Prosjektstøtte 10.000

Sara Larsen Stiansen Prosjektstøtte 15.000

Yamile Calderón Prosjektstøtte 15.000

Karl Ingar Røys Prosjektstøtte 30.000

Yu Shuk Pui Bobby Prosjektstøtte 40.000

Ingrid Eggen Utstillingsstøtte 20.000

Helene Sommer Utstillingsstøtte 30.000

Ellinor Aurora Aasgaard Utstillingsstøtte 30.000

Johan Andrén Utstillingsstøtte 15.000

Alessandro Marchi Utstillingsstøtte 40.000

Duy Nguyen Utstillingsstøtte 30.000

Ole John Aandal Utstillingsstøtte 30.000

Klara Sofie Ludvigsen Utstillingsstøtte 40.000

Erlend Berge Utstillingsstøtte 20.000

Kim Jakobsen To Publikasjonsstøtte 20.000

Ingrid Book Publikasjonsstøtte 20.000

Ethan Rafal Publikasjonsstøtte 15.000

Charlotte Thiis-Evensen Publikasjonsstøtte 30.000

Morten Andersen Publikasjonsstøtte 30.000

Damir Avdagić Publikasjonsstøtte 40.000

Jon Gorospe Publikasjonsstøtte 15.000

Høst 2023 +

Daniel Vincent Hansen Prosjektstøtte 25.000

Adrian Bugge Prosjektstøtte 20.000

Nils Olav Bøe Prosjektstøtte 25.000

Jonas Tislevoll Prosjektstøtte 30.000

Karen Pettersen Tjomsland Prosjektstøtte 10.000

Jon Benjamin Tallerås Utstillingsstøtte 25.000

Ole Brodersen Utstillingsstøtte 40.000

Guilia Mangione Utstillingsstøtte 30.000

Henrik Follesø Egeland Utstillingsstøtte 10.000

Joanna Chia-yu-Lin Utstillingsstøtte 25.000

Hazel Barstow Utstillingsstøtte 20.000

Morten Andenæs Utstillingsstøtte 25.000

Tine Poppe Utstillingsstøtte 30.000

Linn Pedersen Publikasjonsstøtte 30.000

Benedikte Bergh Iversen Publikasjonsstøtte 40.000

Uncertain States Publikasjonsstøtte 40.000

Åsne Eldøy Publikasjonsstøtte 25.000

Ulla Schildt Annet / diversestipend 25.000

Vår 2023 +

Dev Dhunsi Utstillingsstøtte 30.000

Behzad Farazollahi Utstillingsstøtte 25.000

Christian Tunge Utstillingsstøtte 20.000

Hanne Fuske Prosjektstøtte 20.000

Hanne Nilsen Nygård Prosjektstøtte 20.000

Helge Skodvin Utstillingsstøtte 20.000

Ingrid Eggen Utstillingsstøtte 30.000

Norwegian Photography Now Annet / diversestipend 20.000

Jannicke Låker Prosjektstøtte 15.000

Jason Havneraas Prosjektstøtte 30.000

Kaja Leijon Publikasjonsstøtte 30.000

Karl Ingar Røys Prosjektstøtte 20.000

Karoline Hjorth Prosjektstøtte 20.000

Katinka Goldberg Utstillingsstøtte 30.000

Line Bøhmer Løkken Utstillingsstøtte 30.000

NŌUA Utstillingsstøtte 30.000

Marie Sjøvold Utstillingsstøtte 30.000

Marte Aas Publikasjonsstøtte 30.000

Mona Ødegård Publikasjonsstøtte 20.000

Siri Ekker Svendsen Utstillingsstøtte 30.000

Stig Marlon Weston Utstillingsstøtte 20.000

Høst 2022 +

Dagny Hay Publikasjonsstøtte 40.000

Damir Avdagic Utstillingsstøtte 55.000

Hilde H. Honerud Prosjektstøtte 25.000

Istvan Virag Utstillingsstøtte 30.000

Kim Ramberghaug Publikasjonsstøtte 30.000

Margareta Bergman Publikasjonsstøtte 30.000

Marthe Thorshaug Prosjektstøtte 30.000

Nina Strand / Objektiv Publikasjonsstøtte 2023 40.000

Sarah Kazmi Annet / diversestipend 25.000

Terje Abusdal Utstillingsstøtte 30.000

Tiago Bom Prosjektstøtte 40.000

Tor Simen Ulstein Prosjektstøtte 25.000

Ulla Marianne Schildt Annet / diversestipend 40.000

Vår 2022 +

Ane Hjort Guttu Prosjektstøtte 30.000

Bjarne Bare Ustillingsstøtte 20.000

Christian Strand Publikasjonsstøtte 30.000

Dev Dhunsi Publikasjonsstøtte 50.000

FFF/Fellesverkstedet Utstyrsstøtte 50.000

Gjert Rognli Prosjektstøtte 50.000

Jens Hauge Prosjektstøtte 40.000

Katja Høst Publikasjonssøtte 50.000

Klara Sofie Ludvigsen Utstillingsstøtte 16.000

Linda Bournane Engelberth Publikasjonsstøtte 31.500

Marjia Rebekka Kanavin Utstillingsstøtte 2.500

Marte Gunnufsen Utstillingssøtte 40.000

Tonje Bøe Birkeland Utstillingsstøtte 40.000

Øistein Sæthren Dahle Utstillingsstøtte 50.000

Høst 2021 +

Aleksander Johan Andreassen Prosjektstøtte 40.000

Bjørn-Henrik Lybeck Publikasjonsstøtte 30.000

Bård Ek Publikasjonsstøtte 20.000

Espen Gleditsch Utstillingsstøtte 30.000

Ethan Rafal Publikasjonsstøtte 40.000

Helene Sommer Utstillingsstøtte 25.000

Ina Otzko Utstillingsstøtte 40.000

Iselin Linstad Hauge Prosjektstøtte 40.000

Jon Benjamin Tallerås Publikasjonsstøtte 40.000

Magasinet Fotografi Prosjektstøtte 50.000

Mikhela Greiner Prosjektstøtte 13.300

Morten Løberg Publikasjonsstøtte 50.000

Synnøve Wetten Prosjektstøtte 30.000

Vår 2021 +

Adrian Bugge Publikasjonsstøtte 20.000

Andrea Gjestvang Publikasjonsstøtte 20.000

Chris Harisson Prosjektstøtte 20.000

Daniel Vincent Hansen Prosjektstøtte 15.000

Fin Serck-Hanssen Publikasjonsstøtte 30.000

Geir Egil Bergjord Publikasjonsstøtte 15.000

Jon Gorospe Prosjektstøtte 25.000

Jonas Bendiksen Publikasjonsstøtte 30.000

Kaia Hugin Prosjektstøtte 30.000

Katinka Goldberg Utstillingsstøtte 30.000

Line Bøhmer Løkken Publikasjonsstøtte 20.000

Linn Pedersen Utstillingsstøtte 30.000

Marianne Bjørnmyr Utstillingsstøtte 30.000

Marie Sjøvold Utstillingsstøtte 40.000

Morten Andenæs Utstillingsstøtte 20.000

Ola Rindal Publikasjonsstøtte 30.000

Preben Holst Publikasjonsstøtte 20.000

Sverre Strandberg Publikasjonsstøtte 30.000

Thyra Dragseth Utstillingsstøtte 25.000

Høst 2020 +

Else Marie Hagen Prosjektstøtte 40.000

Gjert Rognli Utstillingsstøtte 30.000

Helge Skodvin Utstillingsstøtte 30.000

Hilde H. Honerud Publikasjonsstøtte 40.000

Ingerid Jordal Utstillingsstøtte 10.000

Knut Egil Wang Publikasjonsstøtte 30.000

Margareta Bergman Utstillingsstøtte 30.000

Margarida Paiva Prosjektstøtte 30.000

Per Christian Brown Prosjektstøtte 50.000

Signe Marie Andersen Publikasjonsstøtte 50.000

Synnøve Wetten Prosjektstøtte 35.000

Terje Abusdal Utstillingsstøtte 30.000

Yanir Shani Annet/diversestipend 30.000

Åsne Eldøy Publikasjonsstøtte 16.000

Objektiv Press Prosjektstøtte 2021 75.000

Vår 2020 +

Ane Hjort Guttu Utstillingsstøtte 60.000 NOK

Damian Heinisch Utstillingsstøtte 80.000 NOK

Hedevig Anker Utstillingsstøtte 25.000 NOK

Karl Ingar Røys Publikasjonsstøtte 25.000 NOK

Kristin Boe Skåmedal Kritikk av kamerabasert kunst 70.000 NOK

Maren Dagny Juell Kristensen Utstillingsstøtte 25.000 NOK

Marie Svindt Prosjekstøtte 33.000 NOK

Nils Olav Bøe Prosjektstøtte 25.000 NOK

Tobias Liljedahl Utstillingsstøtte 25.000 NOK

Verena Winkelmann Publikasjonsstøtte 25.000 NOK

Yafei Qi Prosjektstøtte 30.000 NOK

Åsne Eldøy Publikasjonsstøtte 16.000 NOK

Fotogalleriet Prosjektstøtte 100.000 NOK

Atelier NOUA Kritikk av kamerabasert kunst 30.000 NOK

Høst 2019 +

Christine Hansen Prosjektstøtte 25.000 NOK

Helene Sommer Utstillingsstøtte 25.000 NOK

Ingrid Book Prosjektstøtte 40.000 NOK

Jason Havneraas Prosjektstøtte 40.000 NOK

Jon Gorospe Prosjektstøtte 15.000 NOK

Mariken Kramer Publikasjonsstøtte 40.000 NOK

Marte Aas Prosjektstøtte 40.000 NOK

Behzad Farazollahi / MELK galleri Publikasjonsstøtte 30.000 NOK

Petter Buhagen Utstillingsstøtte 40.000 NOK

Sveinn Fannar Johannsson Utstillingsstøtte 30.000 NOK

Vegar Moen Prosjektstøtte 15.000 NOK

Yamile Calderon Publikasjonsstøtte 20.000 NOK

Tom Sandberg Foundation Ekstraordinær støtte: Monografi om Tom Sandberg, Aperture 100.000 NOK

Vår 2019 +

Behzad Farazollahi Prosjektstøtte 15.000 NOK

Geir Moseid Utstillingsstøtte 35.000 NOK

Hilde H. Honerud Prosjektstøtte 40.000 NOK

Jon Eirik Kopperud Prosjektstøtte 40.000 NOK

Kristian Skylstad Utstillingsstøtte 36.000 NOK

Maria Pasenau Utstillingsstøtte 30.000 NOK

Morten Andenæs Utstillingsstøtte 50.000 NOK

Thora Dolven Balke Publikasjonsstøtte 44.500 NOK

Ulla Marianne Schildt Annet / diverse stipend 45.000 NOK

Øistein Sæthren Dahle Prosjektstøtte 25.000 NOK

Aslak Høyersten / VISP Kamerabasert kunstkritikk 40.000 NOK

Danby Choi / Subjekt Kamerabasert kunstkritikk 40.000 NOK

John Erik Riley Kamerabasert kunstkritikk 40.000 NOK

Lisa Andrine Bernhoft-Sjødin Kamerabasert kunstkritikk 32.000 NOK

Nordic Dummy Award 2019 Prosjektstøtte 88.300 NOK

Forbundet Frie Fotografer Utstyrstøtte / FFFs fellesverksted 39.600 NOK

Fotobokfestival Oslo 2019 Utstillingsstøtte 230.000 NOK

Høst 2018 +

Aleksander Johan Andreassen Prosjektstøtte 40.000 NOK

Bjørn-Henrik Lybeck Publikasjonsstøtte 35.000 NOK

Else Marie Hagen Publikasjonsstøtte 30.000 NOK

Espen Gleditsch Utstillingsstøtte 40.000 NOK

Kjersti G. Andvig Prosjektstøtte 60.000 NOK

Kobie Nel Prosjektstøtte 30.000 NOK

Morten Andersen Prosjektstøtte 25.000 NOK

Sara R. Yazdani Prosjektstøtte 25.000 NOK

Sofie Kjørum Austlid Prosjektstøtte 20.000 NOK

Stein Rønning Publikasjonstøtte 50.000 NOK

Fotogalleriet Let's Talk About Images 150.000 NOK

Objektiv Forlag AS Objektiv 2019 200.000 NOK

Vår 2018 +

Helene Sommer Utstillingsstøtte 50.000 NOK

Linn Pedersen Utstillingsstøtte 30.000 NOK

Kamilla Langeland Utstillingsstøtte 40.000 NOK

Katarina Skjønsberg Prosjektstøtte 30.000 NOK

Morten Andenæs Utstillingsstøtte 15.000 NOK

Ola Rindal Utstillingsstøtte 30.000 NOK

Pablo Castilla Publikasjonsstøtte 20.000 NOK

Saman Kamyab Prosjektstøtte 20.000 NOK

Sverre Strandberg Utstillingsstøtte 20.400 NOK

Una Hunderi Publikasjonsstøtte 35.000 NOK

Åsne Eldøy Utstillingsstøtte 26.753 NOK

Nordic Dummy Award 2018 Prosjektstøtte 80.000 NOK

Fotobokfestival Oslo 2019 Utstillingsstøtte 170.000 NOK

Atelier NOUA / Marianne Bjørnemyr Diverse / annet 30.000 NOK

Høst 2017 +

Behzad Farazollahi Publikasjonsstøtte 15.000 NOK

Christina Leithe Hansen Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Christian Tunge Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Dag Nordbrenden Publikasjonsstøtte 40.000 NOK

Endre Aalrust Prosjektstøtte 32.000 NOK

Jason Havneraas Prosjektstøtte 30.000 NOK

Katinka Assne-Anastasia Goldberg Prosjektstøtte 20.000 NOK

Margareta Bergman Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Preben Holst Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Signe Marie Andersen Publikasjonsstøtte 25.000 NOK

Siri Ekker Svendsen Publikasjonsstøtte 20.000 NOK

Synnøve Sizou Wetten Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Yamile Calderon Prosjektstøtte 20.000 NOK

MELK galleri / Bjarne Bare Prosjektstøtte 30.000 NOK

Vår 2017 +

Ane Hjort Guttu Utstillingsstøtte 35.000 NOK

Damian Heinisch Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Dan Skjæveland Utstillingsstøtte 5.000 NOK

Daniel Paida Larsen Utstillingsstøtte 10.000 NOK

Ellen Harriet Ugelstad Prosjektstøtte 40.000 NOK

Espen Gleditsch Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Helle Siljeholm Utstillingsstøtte 15.000 NOK

Jo Michael de Figueiredo Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Linn Pedersen Utstillingsstøtte 20.000 NOK

Marte Aas Prosjektstøtte 25.000 NOK

Ole J Aandal Prosjektstøtte 15.000 NOK

Saman Kayab Prosjektstøtte 30.000 NOK

Sverre Strandberg Diverse / annet 25.000 NOK

Verena Winkelmann Publikasjonsstøtte 35.000 NOK

Øyvind Johnsen Prosjektstøtte 10.000 NOK

Forbundet Frie Fotografer Medlemsbase 2017 212.250 NOK

Nordic Dummy Award 2017 Prosjektstøtte 30.000 NOK

Høst 2016 +

Amorim, Andrew Utstillingsstøtte: Conquest of the Useless, Preus Museum 20.000 NOK

Andenæs, Morten Annet/ Diverse: Essay om fotografi 25.000 NOK

Dahle, Øistein Sæthren Publikasjonsstøtte: Love Kills My Words 20.000 NOK

Leifsdottir, Silja Publikasjonsstøtte: What Remains - The Golden Record 40.000 NOK

Mariner, Dan Utstillingsstøtte: High North, Low Tension 15.000 NOK

Moseid, Geir Publikasjonsstøtte: Plucked 25.000 NOK

Schildt, Ulla Annet/ Diverse: The Northern Journey 20.000 NOK

Serné, Ananda Prosjektstøtte: I smell flowers all around us... I smell only soil. 5.000 NOK

Økland, Maya Publikasjonsstøtte: Stranger in Motherland 30.000 NOK

Fotogalleriet Ekstraordinær støtte: Jubileumsprosjekt 2017 120.000 NOK

Fotogalleriet Ekstraordinær støtte: Nordic Dummy Award 2017 30.000 NOK

Objektiv Ekstraordinær støtte: Objektiv 2017 190.000 NOK

Multipress Ekstraordinær Støtte: Angle 1-90, treårig støtte 2017-2019 50.000 NOK pr år

Vår 2016 +

Aas, Marte Publikasjonstøtte: Angle 13 20.000 NOK

Andersen, Signe Marie Publikasjonstøtte: Uten tittel 30.000 NOK

Andersson, Emil Prosjektstøtte: prosjekt om Vest-Europa 25.000 NOK

Blad, Katharina Barbosa Utstillingsstøtte: Vårutstillingen 2016 25.000 NOK

Følstad, Marit Publikasjonstøtte: The Marble Index 30.000 NOK

Gleditsch, Espen Utstillingsstøtte: Noplace og Kunstnerforbundet 40.000 NOK

Goldberg, Katinka Utstillingsstøtte: Vårutstillingen 2016 og Prague Biennale Photo 20.000 NOK

Jóhannsson, Sveinn Fannar Utstillingsstøtte: Künstlerhaus Bethanien, Berlin 30.000 NOK

Juul, Arild Publikasjonstøtte: Out of the Woods 20.000 NOK

Kramer, Mariken Utstillingsstøtte: Oppland Kunstsenter 20.000 NOK

Olsen, Sandra Vaka Prosjektstøtte: Solbrent (arb.tittel) 20.000 NOK

Porselius, Ina Prosjektstøtte: video uten tittel 13.000 NOK

Pedersen, Linn Utstillingsstøtte: MELK Kunstnernes Hus 20.000 NOK

Torgersrud, Morten Publikasjonstøtte: FOG 20.000 NOK

Torp, Nina Prosjektstøtte: Situasjoner 40.000 NOK

Van Hoegee, Kirsti Prosjektstøtte: Planetarisk tåke 20.000 NOK

Jørgensen, Erik Sæter 4 ukers gjesteopphold i Oslo

Tårnesvik, Kristin 4 ukers gjesteopphold i Oslo

Fotogalleriet Ekstraordinær støtte: Nordic Dummy Award 2016 50.000 NOK

Fotogalleriet Ekstraordinær støtte: Jubileumsutstilling forprosjekt 100.000 NOK

Forbundet Frie Fotografer Ekstraordinær støtte: Fotobokfestival Oslo 2016 150.000 NOK

Høst 2015 +

Eriksen, Marthe Aune Utstillingsstøtte: Shifting Boundaries, EPEA 40.000 NOK

Objektiv Ekstrastønad Objektiv 2015 100.000 NOK

Objektiv Produksjonsstøtte: Objektiv 2016 #13 - #14 250.000 NOK

Løberg, Morten Myhre Publikasjonsstøtte: Analog fotografi - en håndbok 20.000 NOK

Multipress Publikasjonsstøtte: Angle 9-12° 40.000 NOK

Mosken, Raymond Publikasjonsstøtte: Observations 30.000 NOK

Mugaas, Eline Utstillingsstøtte: Utstilling på Kunstnernes Hus 2016 50.000 NOK

Sundby, Heidi Prosjektstøtte: Barnet med det rare i, del 2 40.000 NOK

Tandberg, Vibeke Publikasjonsstøtte: Monografi 50.000 NOK

Vår 2015 +

Guttu, Ane Hjort Prosjektstøtte: Tiden Går 50.000 NOK

Jacobsson, Sabina Prosjektstøtte: A Bigger Splash 24.000 NOK

Ljosvoll, Eva Prosjektstøtte: Tidsmaskin 25.000 NOK

Løkken, Line Bøhmer Publikasjonsstøtte: Tingenes tilstand (etter Marcello Haugen) 25.000 NOK

Nordbrenden, Dag Utstillingsstøtte: Condominium, Akershus Kunstsenter 30.000 NOK

Paiva, Margarida Prosjektstøtte: Invisible other 30.000 NOK

Strand, Nina Publikasjonsstøtte: Dr. Strand 20.000 NOK

Toft, Nina Publikasjonsstøtte: Debris Fanzine 50.000 NOK

Tveit, Espen Publikasjonsstøtte: SVEV 40.000 NOK

Nordic Dummy Award (Fotogalleriet) Ekstraordinær støtte 50.000 NOK

Fotobokfestival Oslo 2015 (FFF) Ekstraordinær støtte 150.000 NOK

Høst 2014 +

Aas, Marte Prosjektstøtte: La Défense 30.000 NOK

Berntsen, Per Prosjektstøtte: Metsä 25.000 NOK

Bjørnmyr, Marianne Publikasjonsstøtte: An authentick relation 20.000 NOK

Brown, Per Christian Utstillingsstøtte: Jorden og drømmerier om hvile 30.000 NOK

Heavy Books Publikasjonsstøtte: Publikasjon #1-5 25.000 NOK

Hjorth, Caroline Publikasjonsstøtte: Eyes as big as plates 25.000 NOK

Honerud, Hilde Prosjektstøtte: Øvelser i Norsk 30.000 NOK

Hugin, Kaia: Utstillingsstøtte: Flytestein 20.000 NOK

Reitan, Erik Friis / Ludvigsen, Klara Sofie Utstillingsstøtte: Eg såg skinnet verte tredd på med innsida ut 10.000 NOK

Sterri, Bjørn Publikasjonsstøtte: Family Photographs 30.000 NOK

Åsdam, Knut Prosjektstøtte: The Hebrides/Tweed Space 50.000 NOK

Vår 2014 +

Bare, Bjarne Prosjektstøtte: The Ocean 20.000 NOK

Berti, Luca Utstillingsstøtte: Norsk Folkemuseum 20.000 NOK

Bindesbøll, Anne Kathrine Prosjektstøtte: Boy 30.000 NOK

Fjätström, Christoffer Prosjektstøtte: om sentralisering og landsbygdas død 15.000 NOK

Havneraas, Jason og Berge, Kjetil Prosjektstøtte: Lyden av stillhet 15.000 NOK

Huseby, Benjamin Publikasjonsstøtte: An Unnatural History of Plants 30.000 NOK

Jørgensen, Hilde Prosjektstøtte: The Trespass 15.000 NOK

Kristensen, Maren Juell Prosjektstøtte: Tutorials 20.000 NOK

Leithe, Christina Utstillingsstøtte: Akershus Kunstforening og Heimdal Kunstforening 29.000 NOK

Moldvær, Marius Prosjektstøtte: A death like any other 15.000 NOK

Pedersen, Arne Utstillingsstøtte: MA Fine Arts Exhibition 2014, Bergen Kunsthall 10.000 NOK

Siltala, Sonja Utstillingsstøtte: Galerie Pleiku, Berlin) 10.000 NOK

Skjønsberg, Katarina Publikasjonsstøtte: om Israel-Palestina 15.000 NOK

Torgersrud, Morten Utstillingsstøtte: Nordnorsk Kunstnersenter 30.000 NOK

Objektiv Ekstraordinær støtte: Nettzine 50.000 NOK

Forbundet Frie Fotografer Ekstraordinær støtte: Vårutstillingen 2014, 40 års jubileum og vandring 100.000 NOK

Høst 2013 +

Aagaard, Hilde Publikasjonsstøtte: Ishavsgast NOK 30.000

Andersen, Morten Publikasjonsstøtte: Untitled Cities NOK 30.000

Birkeland, Tonje Bøe Prosjektstøtte: Karakterene #I-III NOK 15.000

Blad, Katharina Barbosa Prosjektstøtte - Den store flukten NOK 20.000

Bratlie, Sigbjørn Prosjektstøtte: Videoprosjekt NOK 7.000

Farazollahi, Behzad Utstillingsstøtte: R.E.A Gallery, Buenos Aires NOK 15.000

Fjelddalen, Julia Prosjektstøtte: Det vi ikke ser NOK 5.000

Gabrielsen, Leif Prosjektstøtte: Oaggut - ikke som før NOK 30.000

Goldberg, Katinka Utstillingsstøtte: Buskerud Kunstnersenter NOK 20.000

Jóhannsson, Sveinn Fannar Publikasjonsstøtte: Portraits by Waiters og Some Los Angeles Apartments NOK 20.000

Teigen, Sara Skorgan Publikasjonsstøtte. Fractal state of being NOK 20.000

Vinnem, Arne Utstillingsstøtte: Galleri Rummet (format), Malmö NOK 15.000

Yamamoto, Kiyoshi Utstillingsstøtte: This is not the right color NOK 10.000

MELK Galleri Ekstraordinær støtte: Messedeltagelse Unseen, Amsterdam NOK 25.000

Lofoten Internasjonale Fotofestival 2014 Ekstraordinær støtte NOK 20.000

Vår 2013 +

Alsharif, Azar Utstillingsstøtte: Galleri Entrée Bergen/ Galleri Blunk Trondheim NOK 10.000

Anker, Hedevig Publikasjonsstøtte: Om Eidsvollbygningen NOK 20.000

Dahle, Øistein Sæthren Prosjektstøtte: Prosjekt om uskyld og oppvekst i Norge NOK 10.000

Fronth-Nygren, Johanne Publikasjonsstøtte: And She Rose NOK 20.000

Gleditsch, Espen Utstillingsstøtte: Haugesund Kunstforening NOK 20.000

Hansen, Christine Prosjektstøtte: Prosjekt om mor med alzheimer NOK 15.000

Haugen, Bjørn Erik Utstillingsstøtte: Noplace, Oslo NOK 10.000

Higson, Elisabeth Prosjektstøtte: Filmprosjekt om Lasse NOK 15.000

Holst, Preben Publikasjonsstøtte: Things that never happened and other stories NOK 25.000

Hunderi, Una Prosjektstøtte: prosjekt om idealsamfunn NOK 15.000

Johnsen, Øyvind Prosjektstøtte: Filmen Passover NOK 10.000

Møller, Ole Utstillingsstøtte: Galleri Cuben, Oslo NOK 10.000

Rindal, Ola Publikasjonsstøtte: Blindness NOK 20.000

Røed, Vilde Salhus Utstillingsstøtte: Galleri Entrée NOK 20.000

Strandberg, Sverre Prosjektstøtte: film og fotoprosjekt NOK 15.000

Øksendal, Kristine Utstillingsstøtte: Galleri Trafo NOK 20.000

MELK Galleri Ekstraordinær støtte: Utstillingsstøtte NOK 25.000

Høst 2012 +

Bennin, Andreas Prosjektstøtte: Topography NOK 20.000

Bu, Helga Publikasjonsstøtte: Preview NOK 20.000

Gjestvang, Andrea Utstillingsstøtte: Overlevende fra Utøya NOK 15.000

Havran, Jiri Utstillingsstøtte: Oslo og Praha NOK 20.000

Låker, Jannicke Prosjektstøtte: Ablaze NOK 11.700

Pedersen, Linn Publikasjonsstøtte: Floor arrangements NOK 20.000

Pihl Lind, Victoria Utstillingsstøtte: Oslo Kunstforening NOK 20.000

Qvale, Oscar Prosjektstøtte: Compression of Man NOK 15.000

Rydhagen, Jenny Utstillingsstøtte: Trafo, Asker NOK 20.000

Teljer, Per Prosjektstøtte: Slott av sand NOK 20.000

Forbundet Frie Fotografer Ekstraordinær støtte: Residens-stipend til medlemmer NOK 20.000

Forbundet Frie Fotografer Ekstraordinær støtte: Nordic Dummy Award 2012, vinnerbok NOK 30.000

MELK Galleri Ekstraordinær støtte: Paris Photo/ Noufound Photo Fair 2012 NOK 20.000

Objektiv Ekstraordinær støtte. 50.000,- pr nummer i 2013-14 NOK 50.000

Vår 2012 +

Agerlie, Øystein Prosjektstøtte: arkivbilder NOK 10.000

Aniksdal, Carsten Prosjektstøtte: Blok P NOK 20.000

Book & Hedén Utstillingsstøtte: Freies Museum Berlin NOK 20.000

Brown, Per Christian Prosjektstøtte: Hva om trærne kunne snakke NOK 10.000

Bugge, Adrian Publikasjonsstøtte: Nattevakt NOK 15.000

Dahlstrøm, Øystein Utstillingsstøtte: Format, Malmø NOK 20.000

Garaas, Petter Prosjektstøtte: Cities NOK 15.000

Goksøyr, Stine Utstillingsstøtte: Seljord Kunstforening NOK 15.000

Hagen, Else Marie Utstillingsstøtte: Kunstnerforbundet NOK 20.000

Larsen, Monica Prosjektstøtte: Dokumentarprosjekt ten tittel NOK 10.000

Lund Bø, Ole Martin Utstillingsstøtte: Vårutstillingen, Fotogalleriet NOK 15.000

Pettersen, Mathilde Publikasjonsstøtte: Untitled poems NOK 15.000

Storihle, Sille & Manna, Jumana Utstillingsstøtte: Kunsthall Oslo NOK 20.000

Svendsen, Johanne Seines Prosjektstøtte: portrettserie kollodium våtplate NOK 10.000

Tallerås, Jon Benjamin Utstillingsstøtte: Kunsthall Oslo NOK 10.000

Winkelmann, Verena Publikasjonsstøtte: Father and child NOK 15.000

Wrånes, Tori Utstillingsstøtte: Colombo Art Biennale NOK 20.000

MELK Galleri Ekstraordinær støtte: To utstillinger vår 2012 NOK 20.000

Objektiv Ekstraordinær støtte: Nordic Now NOK 15.000

Høst 2011 +

Aas, Marte Publikasjonsstøtte NOK 15.000

Andenæs, Morten Prosjektstøtte NOK 20.000

Bang, Lisbeth Utstillingsstøtte NOK 10.000

Bergjord, Geir Egil Utstillingsstøtte NOK 20.000

Berntsen, Per Prosjektstøtte NOK 15.000

Brungot, Geir Morten Utstillingsstøtte NOK 15.000

Eggen, Ingrid Prosjektstøtte NOK 10.000

Härenstam, Mattias Publikasjonsstøtte NOK 15.000

Jensen, Christina Reeberg Prosjektstøtte NOK 10.000

Langleite, Arne Publikasjonsstøtte NOK 15.000

Moen, Vegard Utstillingsstøtte NOK 20.000

Reitan, Erik Friis Prosjektstøtte NOK 10.000

Sigmundstad, Birgitte Utstillingsstøtte NOK 20.000

Weston, Stig Marlon Prosjektstøtte NOK 10.000

Fotogalleriet utstillingsstøtte ekstraordinær vår 2011 NOK 110.000

Fotogalleriet ekstraordinær To utstillinger høst 2011 NOK 40.000

Forbundet Frie Fotografer web + seminar NOK 20.000

Spesial Nord publikasjonsstøtte NOK 15.000

Vår 2011 +

Andersen, Signe Marie NOK 20.000

Berge, Kjetil NOK 20.000

Calderon, Yamile NOK 10.000

Eraker, Rune NOK 15.000

Hanssen, Fin Serck NOK 20.000

Høst, Katja NOK 20.000

Kamyab, Saman NOK 10.000

Kausland, Kjetil NOK 20.000

Kristiansen, Lars-Andreas NOK 10.000

Rios, David A NOK 10.000

Sommer, Helene NOK 15.000

Storsveen, Elise NOK 20.000

Torgersen, Gunhild NOK 10.000

Torgersrud, Morten NOK 20.000

MELK NOK 20.000

Objektiv NOK 50.000

Fotogalleriet Ekstraordinær støtte NOK 90.000

Forbundet Frie Fotografer Ekstraordinær støtte NOK 30.000