Rapportering

Send rapport


Når du har mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond må rapport sendes inn ved avslutning av prosjektet. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert og godkjent.

Har du fått støtte til publikasjon, skal et fysisk eksemplar sendes inn pr post i tillegg til at rapportskjema fylles ut og sendes inn. Rapportskjema finner du ved å registrere bruker i Nofofo og FFFs felles søknadsportal. Gå til søknadsportalen og SEND RAPPORT HER.

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte. Logo for Norsk Fotografisk Fond finner du her: Logo


Bannerbilde: Fotobokfestival Oslo 2018 / Foto: Istvan Virag.