Rapportering

Send rapport


Når du har mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) må en rapport sendes inn ved avslutning av prosjektet. En eventuell ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten om tidligere prosjekt er innlevert og godkjent.

Dersom prosjektet ikke blir realisert, ta kontakt med sekretariatet i Nofofo for videre veiledning. Om prosjektet blir utsatt kan du også sende en mail og oppgi årsak for utsettelsen. 

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte.
Fondets logo finner du her: Logo

Har du fått støtte til publikasjon skal et fysisk eksemplar sendes inn per post, i tillegg til at rapport skal sendes inn. Skjema til rapport finner du ved å registrere bruker i Nofofo og FFFs felles søknadsportal. 

Lever rapport for tidligere innvilget prosjektstøtte HER.

Kontakt sekretariatet om du har flere spørsmål [email protected].


Foto: Istvan Virag