Rapportering

Send rapport


Når du har mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond må rapport sendes inn ved avslutning av prosjektet. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert og godkjent.

Har du fått støtte til publikasjon, skal et fysisk eksemplar sendes inn pr post i tillegg til at rapportskjema fylles ut og sendes inn.

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte.

Logo for Norsk Fotografisk Fond finner du her: Logo