Søk støtte

Søk støtte

Søknadsfrister

Fondets søknadsfrister er 1. februar og 1. september, ved midnatt.

Hvem kan søke om støtte

Søkeren må ha gjennomført kunstfaglig utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne vise til en tilsvarende kunstnerisk praksis innenfor kamerabasert kunst. Søkeren må være i aktiv virksomhet som kunstner og bo og/eller virke i Norge. Stipend kan søkes av kunstnere som arbeider med fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Alle søkere som tilfredstiller kriteriene søker på like vilkår.

Hvem kan ikke søke om støtte

Søknader fra studenter vil ikke bli vurdert, med unntak av sisteårsstudenter (høyere utdanning). Har du mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond det siste året, vil din søknad ikke bli tatt i betraktning (1 års karantenetid, det vil si at man står over én søknadsrunde ved innfridd støtte).

Hva kan det søkes støtte til

Det deles ut utstillingsstøtte, prosjektstøtte og publikasjonsstøtte samt støtte til annen virksomhet som fremmer norsk samtidsfotografi (f.eks. kuratorvirksomhet, arrangering av foredragsserier, workshops etc.) Det gis ikke støtte til permanent produksjonsutstyr (eks. pc/mac, kamera osv).

Veiledning

Last ned veiledning om hva søknad skal inneholde her.

Svar på søknad

Søkere kan forvente svar i midten av mars og midten av oktober.

Etter mottatt støtte

Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte. Kontakt oss for få logo tilsendt på epost.

Vi ber om forståelse for at styret har ikke kapasitet til å begrunne avslag. Grunnet likebehandling av søkere gjøres ingen unntak fra dette.

Tips!

  • Når du har trykket "send" scroller du opp igjen for å se bekreftelsen din.
  • Opplever du problemer med søknadskjemaet? Forsøk en annen nettleser.