Søk støtte

Søk støtte

Søknadsfrister

Fondets søknadsfrister er 1. februar og 1. september, ved midnatt. 

Nofofo lanserer ny søknadsportal til første søknadsfrist i 2019. Portalen vil åpne 2. januar 2019 og erstatte det eksisterende systemet for innsendelse av søknader og rapporter.

Pilot på ny støtteordning - Kamerabasert kunstkritikk

Diskursen rundt kunst er et viktig satsningsfelt i en tid der media generelt viser liten interesse for kunstfeltet. Nofofo ønsker å påvirke denne utviklingen og utlyser derfor midler til kamerabasert kunstkritikk, for å styrke den offentlige samtalen om kamerabasert kunst. Støtteordningen for kamerabasert kunstkritikk er et pilotprosjekt og har søkbare midler til søknadsfristen 1. februar 2019.

Nofofo vil støtte prosjekter som bidrar til større forståelse av den kamerabaserte kunsten som presenteres i vår samtid. Dette kan være prosjekter som styrker den kritiske refleksjonen innad i de kunstfaglige miljøene og som gir innganger til samtidskunsten for et generelt publikum. Eksempler på tiltak kan være i form av kritiske tekster, anmeldelser, samtaler, plattformer eller andre alternative konsepter som evner å fremme den kamerabaserte kunstdiskursen.

Søknad må inneholde en prosjektbeskrivelse med tydelig fremdriftsplan og budsjett for tiltaket det søkes støtte til. Maksimum søknadsbeløp er 40 000 NOK og prosjekter kan fullfinansieres gjennom støtten. Det stilles ikke krav om utøvende kunstnerisk praksis, og også organisasjoner kan søke støtteordningen. Nofofo oppfordrer aktører fra hele landet om å søke. 

Hva kan det søkes støtte til

Det deles ut utstillingsstøtte, prosjektstøtte og publikasjonsstøtte samt støtte til annen virksomhet som fremmer norsk samtidsfotografi (f.eks. kuratorvirksomhet, arrangering av foredragsserier, workshops etc.) Det gis ikke støtte til permanent produksjonsutstyr (eks. pc/mac, kamera osv).

Hvem kan søke om støtte

Søkeren må ha gjennomført kunstfaglig utdanning på bachelornivå eller høyere, eller kunne vise til en tilsvarende kunstnerisk praksis innenfor kamerabasert kunst. Søkeren må være i aktiv virksomhet som kunstner og bo og/eller virke i Norge. Stipend kan søkes av kunstnere som arbeider med fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Alle søkere som tilfredstiller kriteriene søker på like vilkår.

Hvem kan ikke søke om støtte

Søknader fra studenter vil ikke bli vurdert, med unntak av sisteårsstudenter (høyere utdanning). Har du mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond det siste året, vil din søknad ikke bli tatt i betraktning (1 års karantenetid, det vil si at man står over én søknadsrunde ved innfridd støtte).

Veiledning

Last ned veiledning om hva søknad skal inneholde her.

Svar på søknad

Søkere kan forvente svar i midten av mars og midten av oktober.

Etter mottatt støtte

Rapport skal sendes inn ved avslutning av prosjektet. Ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten er innlevert.

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte. Kontakt oss for få logo tilsendt på epost.

Vi ber om forståelse for at styret har ikke kapasitet til å begrunne avslag. Grunnet likebehandling av søkere gjøres ingen unntak fra dette.

Tips!

  • Når du har trykket "send" scroller du opp igjen for å se bekreftelsen din.
  • Opplever du problemer med søknadskjemaet? Forsøk en annen nettleser.