Raportering

Send rapport

Innsendelse av rapport

Når du har mottatt støtte fra Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) må en rapport sendes inn ved avslutning av prosjektet. En eventuell ny søknad om prosjektstøtte vil ikke bli behandlet før rapporten om tidligere prosjekt er innlevert og godkjent.

Hva rapporten bør inneholde

Rapporten for innvilget søknad bør inneholde følgende:

  • Hvordan søtten har bidratt til gjennomføring av prosjektet. Om det har vært utfordringer/forandringer underveis skal dette spesifiseres i rapporten
  • Kort oppsummering av aktivitet og fremdrift av prosjektet
  • Budsjett over utgifter i PDF
  • Dokumentasjon/bildemateriale av prosjektet

Ved utsettelse av prosjekt/publikasjon/utstilling

Dersom prosjektet ikke blir realisert, ta kontakt med sekretariatet i Nofofo for videre veiledning. Om prosjektet blir utsatt kan du også sende en mail og oppgi årsak for utsettelsen.

Kreditering

Norsk Fotografisk Fond skal krediteres ved innvilget støtte.
Fondets logo finner du her: Logo
Hvis du trenger en annen versjon av logoen, vennligst kontakt sekretariatet via email.

Har du fått støtte til publikasjon skal et fysisk eksemplar sendes inn per post, i tillegg til at rapport skal sendes inn. Skjema til rapport finner du ved å registrere bruker i Nofofo og FFFs felles søknadsportal.

Gå til søknadsportal her:


Kontakt sekretariatet om du har flere spørsmål post@nofofo.no

Foto: Istvan Virag